ข้อคิดสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน [บทความแปล]

บทความชื่อ   Note on Same-sex Dating : Free from the rules.   (ข้อคิดสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน)

แปลจากหนังสือชื่อ   if  the  Buddha  dated.  (เมื่อพระพุทธเจ้ามีรัก)

เขียนโดย   Charlotte  Kasl,  Ph.D.

แปลโดย  คุณวรธรรม

…………………………………………………………………………………………

ฉัน  คุณ  เขา  เธอ  และเรา

หากอยู่ในสวนแห่งความรักที่มีอะไรปิดบัง ซ่อนเร้น แอบแฝง ไม่ซื่อตรง

นั่นยังไม่ใช่เครื่องแสดงลักษณะพิเศษแห่งความรักที่แท้จริง.

………………………………………………………………………………………….

ในพุทธศาสนา  ความรักและพันธสัญญามีความสำคัญมากกว่าอะไรทั้งหมด

วิถีชีวิตของเราไม่ใช่การกล่าวโทษหรือตัดสินผู้อื่น

แต่เป็นการตระหนักรู้หากการกระทำของเราได้ทำร้ายตัวเราเองและ

เป็นการทำร้ายผู้อื่น  นี่เป็นสัจธรรมที่แท้จริงสำหรับคนทุกคน

ไม่ว่าจะเป็นเกย์  เลสเบี้ยน  หรือรักต่างเพศ

      พวกเราเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการตื่นรู้

                                         โรวัน  คอนราด  Rowan Conrad.

…………………………………………………………………………………………….

                                                      

มิติมหัศจรรย์ของความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันก็คืออิสรภาพที่ไปพ้นจากบทบาททางเพศที่เป็นแบบแผนระหว่างชายกับหญิง  และเป็นพลังที่แตกต่างจากการเป็นชายหรือหญิง

เพราะกฎเกณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาระหว่างชายกับหญิงในรูปแบบของรักต่างเพศได้ถูกทำลายลงไป เมื่อมีความสัมพันธ์แบบเพศเดียวกันเกิดขึ้น 

ไม่มีกฎเกณฑ์หรือข้อจำกัดใด ๆ ในการที่คู่รักทั้งสองต้องรับบทบาทเป็นฝ่ายให้หรือฝ่ายรับแบบตายตัว  มันเป็นความสัมพันธ์ที่อิสระจากการเป็นผู้นำผู้ตาม หรือเป็นอิสระจากการที่ฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้อุปถัมภ์ตลอด  เป็นเพียงความสัมพันธ์ของคนสองคน  มีอิสระที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันอย่างเป็นเอกเทศโดยไม่ต้องมีการมานั่งคาดเดาว่า คนนี้เขาเป็นคนอย่างไรนะ ?  เธอชอบทำอะไรนะ ?  อะไรที่จะทำให้เขามีความสุข ?

แต่บางครั้ง ความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับทฤษฎีที่กล่าวมา  อย่างกรณีของหญิงไบเซ็กช่วลคนหนึ่งเล่าว่า  เธอเข้าใจความรู้สึกของผู้ชายมากขึ้นเมื่อเธอมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงด้วยกัน  เธอต้องเข้าไปสำรวจและเรียนรู้ทุกอย่างที่คิดว่าผู้ชายต้องเป็นฝ่ายนำ เพราะงานนี้ไม่มี ‘ผู้ชาย’ แสดงบทบาทผู้นำในความสัมพันธ์แบบเลสเบี้ยน  เธอจึงต้องแบ่งความรับผิดชอบกรรมวิธีในการสร้างความสัมพันธ์ และรู้สึกถึงความประหม่าเมื่อต้องทำให้อีกฝ่ายเกิดความสนใจขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าจะถูกปฏิเสธเมื่อไหร่

มันทำให้เธอเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นว่าผู้ชายต้องซุกซ่อนความหวาดกลัวเป็นชั้น ๆ ภายใต้ลักษณะภายนอกที่ดูแข็งแกร่ง ไม่ง่ายนักที่เราจะต้องแสดงบทบาทผู้นำและต้องรู้สึกเสี่ยงบ่อย ๆ กับการถูกปฏิเสธแบบนั้น

เมื่อข้าพเจ้าอ่านหนังสือมากมายเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์  ไม่มีเล่มไหนพูดถึงความสัมพันธ์ของเกย์และเลสเบี้ยนเลย  มันคงเป็นเรื่องตลกหากจะจินตนาการภาพของคู่เกย์ หรือคู่เลสเบี้ยนที่พยายามจะทำตามที่หนังสือบอก

ยกตัวอย่างว่าถ้าชายเกย์สองคนทำตามหนังสือ How to ที่ชอบแนะนำว่า ‘อย่าพูดกับฝ่ายชายก่อน’   คุณคิดว่าชายเกย์สองคนนั้นจะทำอย่างไร ระหว่างการแสดงออกท่าทาง…ทำไม้ทำมือ…เพื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่าตนอยากจะพูดด้วย แต่ก็ติดอยู่กับคำแนะนำว่า ‘อย่าพูดกับฝ่ายชายก่อน’  หรือจะแสดงออกด้วยการกะพริบตาให้กันและกันแทน  และจะเป็นอย่างไรถ้าเลสเบี้ยนสองคนยอมรับทฤษฎีที่บอกว่า  ‘ผู้หญิงไม่ควรแสดงความสนใจก่อน’   เธอสองคนคงจะยืนทื่ออยู่อย่างนั้นเพื่อที่จะรอให้อีกฝ่ายแสดงความสนใจออกมาก่อนแน่ ๆ  เพราะติดอยู่กับทฤษฎีข้างต้น

แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม การเป็นเกย์ เลสเบี้ยน หรือไบเซ็กช่วลก็ยังมีปัญหาลึก ๆ ซึ่งมักจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของพวกเขานั่นก็คือ โรคเกลียดเกย์”  หรือ  Homophobia  ที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจ   หรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือการมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากในประเทศที่ยังไม่มีการยกระดับความเท่าเทียมทางเพศ หรือไม่มีแม้กระทั่งกฎหมายเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิของคู่รักเพศเดียวกันที่กำลังเป็นอยู่ในหลาย ๆ พื้นที่ของโลก

โฮโมโฟเบีย  หมายถึง  ความกลัวที่ปราศจากเหตุผลต่ออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการมีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน  ความกลัวนี้ฝังลึกและกดดันให้เกย์ เลสเบี้ยน จำนวนไม่น้อยมีความคิดลบ ๆ เกี่ยวกับตัวเอง  โดยความคิดนี้มาจากสังคมเป็นตัวบอก อย่างเช่นพ่อแม่มักจะพูดให้เราได้ยินซ้ำ ๆ ว่ารักเพศเดียวกันเป็นเรื่องของคนผิดปรกติ และเกย์ เลสเบี้ยน ก็มักจะคิดเช่นนั้น โดยความคิดนี้ได้สร้างผลกระทบกับตัวตนของพวกเขา  พวกเขาจะเริ่มเชื่อตามว่าพวกเขาผิดปรกติและเข้าใจไปตามนั้น

            เมื่อมีการรับเอาความคิด ‘โฮโมโฟเบีย’  เข้ามาเราก็เริ่มรู้สึกตัวเองว่าเราประหลาด  ผิดปรกติ  น่าละอายและรู้สึกผิดกับตัวเราเอง

            ขั้นต่อมาของโฮโมโฟเบียที่กดดันเกย์ เลสเบี้ยนอยู่ภายในก็คือ การรับเอาความเชื่อในแง่ลบที่ตัวเองมีไปตัดสินคนอื่นที่เป็นแบบเรา เช่น  ถ้าฉันเลวเพราะเป็นเลสเบี้ยน งั้นเธอก็เลวเพราะเป็นเลสเบี้ยนเหมือนกัน  เห็นได้ชัดว่าโฮโมโฟเบียได้สร้างความยุ่งเหยิงให้กับความสัมพันธ์ของเพศเดียวกันอย่างไร

            ด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ของเกย์ เลสเบี้ยนจะยั่งยืนหรือล่มสลาย  ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับการยอมรับตัวเองของพวกเขาและการได้รับการยอมรับสนับสนุนที่ดีจากคนรอบข้าง นั่นก็คือเพื่อนและครอบครัว

            ในอันดับที่เข้าใจง่าย ๆ ถ้าคุณยังคงเก็บความเป็นเกย์ของคุณไว้เป็นความลับสุดยอด มันก็ยากที่คุณจะได้รู้จักหรือพบปะกับเพื่อนเกย์ เลสเบี้ยน คนอื่น ๆ  คุณจะปล่อยให้ตัวเองอยู่กับช่วงเวลาที่ยากลำบากไปอีกยาวนาน ต้องคอยเฝ้าสงสัยอยู่ในใจตลอดเวลาว่าคนที่อยู่รอบตัวเรา คนนู้น คนนี้ อาจเป็นเกย์ หรือเป็นเลสเบี้ยนหรือเปล่านะ ?

            ในระดับที่ลึกลงไป  การไม่ยอมเปิดเผยตัวเองเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อการพัฒนาทางจิตวิญญาณด้านใน  เพราะมันเป็นการปฏิเสธอย่างลึกซึ้งถึงสิ่งที่เราเป็น  และเป็นการนำพาตัวเองไปสู่ข่ายใยของการสร้างความลับ ทั้งในที่ทำงาน,  ที่บ้าน  และกับเพื่อนฝูง

            ถ้าเรามีคนรัก เราก็มักจะแนะนำว่านี่เป็นเพื่อนร่วมห้อง เราสร้างกำแพงรอบตัวเรา และเพื่อน ๆ ก็ไม่มีโอกาสมองเห็นตัวตนของเราอย่างแท้จริง เราไม่ชวนแฟนไปบ้านเพื่อนหรืองานปาร์ตี้ แม้แต่วันหยุดกับครอบครัวเราก็ไม่ชวนแฟนของเราไป ทั้งหมดเราทำไปโดยปราศจากความลึกซึ้งกับสิ่งเหล่านั้น 

            เมื่อเรายังคงปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงของเรา นั่นก็คือเราเริ่มสร้างเกราะป้องกันรอบตัวเองเต็มไปหมด

            ในเมื่อไม่มีใครช่วยสนับสนุนเรา ผลลัพธ์ของการอยู่อย่างโดดเดี่ยวจะทำให้เกิดความเครียดกับความสัมพันธ์ของคู่รัก  คู่รักทุกคู่ต้องการมิตรภาพ การยอมรับและการสนับสนุนจากคนรอบข้าง แต่การปิดบังซ่อนเร้นก็ยังคงย้ำเตือนเราอยู่นั่นเองว่าเรา ‘รักเพศเดียวกัน’ อยู่ดี

            อีกด้านหนึ่ง ถ้าเราอยู่ในชุมชนที่ยอมรับตัวตนของเราอย่างดีเยี่ยม เราก็จะไม่แตกต่างจากคนอื่น ๆ  และเราก็จะสามารถพูดถึงเรื่องราวความเป็นเกย์ เลสเบี้ยนของเราได้อย่างปรกติสุข  เราเป็นเพื่อนกับคนอื่น ๆ อยู่ร่วมกันในชุมชน  พูดคุย  รู้จักกันและกัน  ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของเรากับคนกลุ่มอื่น ๆ

            ถ้าต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องความรัก ก็ควรจะเปิดเผยตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับเพื่อนเกย์ เลสเบี้ยน รวมทั้งเพื่อนรักต่างเพศของเรา

            แน่นอนว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมคือศิลปะในการเปิดเผยตัวเอง แต่ในบางเวลาอาจไม่มีความจำเป็นแต่กลับเป็นการทำลายตัวเองหากเปิดเผยในช่วงที่ผิดกาลเทศะ 

            แต่ถ้าเราปิดตัวเอง ไม่ใช่แค่เราปล่อยตัวเองให้โดดเดี่ยวเท่านั้น  แต่เรายังปล่อยให้ โฮโมโฟเบีย ออกรากเจริญเติบโตงอกงามอยู่ภายในด้วย

            กลับไปหัวข้อที่เราพูดคุยกันในตอนต้นเกี่ยวกับการทำให้เห็นความแตกต่าง  การเปิดเผยตัวเอง เป็นการทำให้ผู้คนได้เห็นความแตกต่างและเป็นการแยกตัวเราออกมาให้พ้นจากอคติของสังคม

            เราเปลี่ยนแปลงตัวตนและธรรมชาติพื้นฐานของเราไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์  ความรู้สึก  ความรักที่มีต่อเพศเดียวกัน  สิ่งที่เราทำได้ก็คือความจริงใจกับตัวเราเองอย่างที่พระเจ้าหรือธรรมชาติได้สร้างสรรค์เรามา  นี่เป็นสัจจธรรมสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเลสเบี้ยน ไบเซ็กช่วล รักต่างเพศ หรือเกย์

            เมื่อเราจริงใจกับตัวเรา เรามีชีวิตอยู่กับความเป็นแก่นแท้ของเรา เมื่อนั้นเราก็จะสามารถสร้างพันธสัญญาในความสัมพันธ์กับคนที่เรารักได้ และความรักทั้งหมดนั้นก็เป็นรักที่มาจากเบื้องบน มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย ๆ

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ข้าพได้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้ ‘การเปิดเผยตนเอง’ ซึ่งจัดโดย ชาสติตี้ โบโน  (Chastity Bono) เธอนำผู้เข้าร่วมตอบชุดคำถามต่อไปนี้ว่า

            ‘คุณเปิดเผยตัวเองครั้งแรกเมื่อไหร่’

            ‘เกิดอะไรขึ้น’

            ‘ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง’

            ‘คุณเสียใจไหม’

หลายคนในวงอบรมประสบกับการไม่ยอมรับของครอบครัว ในที่สุดพวกเขาตัดสินใจว่าฉันไม่ควรจะเปิดเผยตัวเองอีก ในที่สุดการเปิดเผยตัวเองก็หยุดอยู่เพียงแค่นั้น

 

            คนเราต่างก็มีความลับปิดบังซ่อนเร้นด้วยกันทุกคน  เราสร้างหลุมเอาไว้ฝังความลับและเราก็ไม่เคยบอกใคร บทความตอนนี้กำลังบอกให้คุณเรียนรู้ที่จะนำพาตัวเองออกมาจากความกลัว ความเจ็บปวด ความละอาย เพื่อสัมผัสกับความสุข ความพิเศษ ความรัก

           

สำหรับหนทางแห่งการพัฒนาชีวิตด้านในแล้วการเปิดเผยตัวเองไม่ใช่ทำแค่ครั้งเดียว แต่คือการทำให้เป็นกิจวัตรทุกวัน  มันเป็นการเรียนรู้ตนเอง เปิดใจยอมรับเพื่อที่จะได้เห็นว่าวิญญาณและความดีมีอยู่ในตัวคนทุกคน.

Advertisements

1 Comment

  1. Pang said,

    Thailand’s First Social Community Network! Meet attractive Thailand girls and guys, thailand dating, learn all about

    Thailand travel and Thai people. Matematcher.com is a free site built for the people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: